Κατευθυντήριες Οδηγίες

Για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Μπορείτε να κατεβάσετε και μια παρουσίαση για τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΣΔ

Για άλλους παράγοντες κινδύνου