Ερευνητικά άρθρα των μελών

1.  “Η ανάγκη μη παραμέλησης της διαχείρισης των χρονίων νοσημάτων εν μέσω της πανδημίας COVID-19.” Διαβάστε περισσότερα εδώ

Στην επιστολή αυτή προς τον εκδότη τονίζεται η ανάγκη μη παραμέλησης της διαχείρισης των χρονίων νοσημάτων εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και προτείνονται στρατηγικές δράσεις.

 2. “Μοντελοποίηση της επιλογής των ασθενών μεταξύ ενός γιατρού πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ενός ειδικού διαβήτη για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 χρησιμοποιώντας μια διμεταβλητή ανάλυση probit” Διαβάστε περισσότερα εδώ

Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκε η συχνότητα διαχείρισης του ΣΔΙΙ από τον ιατρό ΠΦΥ συγκριτικά με τον ειδικό και μοντελοποιήθηκε το προφίλ των ασθενών που προτιμούν τον κάθε έναν εξ’ αυτών των δύο. Η μελέτη ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την συντριπτική προτίμηση των ασθενών προς τον ιατρό ΠΦΥ συγκριτικά με τον ειδικό και την πολύ ενδιαφέρουσα τάση ασθενείς με πιο αυξημένο cardiovascular morbidity index -ένας δείκτης καρδιαγγειακής νοσηρότητας που υιοθετήθηκε, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις συννοσηρότητες/επιπλοκές του ΣΔΙΙ- να παρακολουθούνται από τον ιατρό ΠΦΥ συγκριτικά με τον ειδικό ιατρό.”