πως κάνω την εγγραφή μου;

Εγγραφή στο ΕΔΔΙΠΦΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό  για να εγγραφεί κάποιος μέλος απαιτείται η έγγραφη  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  αποδοχής του καταστατικού προς το ΔΣ και η προσκόμιση έστω και σε δεύτερο χρόνο του τίτλου ειδικότητας. Στα πάρεδρα μέλη απαιτείται και η έγγραφη πρόταση/υπόδειξη από δύο ήδη τακτικά/παρέδρα μέλη. Το ΔΣ κάνει αποδοχή της αίτηση της στην επόμενη σύγκλιση του. Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο email ds@primarycarediabetes.gr ως επισυναπτόμενο αρχείο.   Επίσης, απαιτείται η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής 20€ και μόνο την πρώτη χρονιά εγγραφής 30€.  Τα μέλη που πρωτοεγγράφονται πληρώνουν 50€ (δηλαδή 30€ εγγραφή και 20€ συνδρομή) για το τρέχον έτος. Μετά, η ανανέωση της συνδρομής είναι 20€ σε κάθε επόμενο έτος.


Πληρωμή Συνδρομής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link της viva και να πληρώσετε με κάρτα την συνδρομή σας πηγαίνοντας στη διεύθυνση: https://pay.vivawallet.com/diabetes ή κάνετε κατάθεση τα χρήματα στο λογαριασμό με IBAN GR4470100000000696617056455 (Viva) επιλέγοντας την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γράφετε το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο σας στην περιγραφή-σχόλιο της πληρωμής.