Διοικητικό Συμβούλιο

Φίλιππος Ριχάρδος Δομάγερ

Πρόεδρος

Χρυσόστομος Αστεριάδης

Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Γκιζλής

Γραμματέας

Δημήτριος Κουναλάκης

Ταμίας

Νικόλαος Τσακουντάκης

Μέλος

Νικόλαος Καλαϊτζόγλου

Μέλος

Αδαμάντιος Μπουρδάκης

Μέλος

Βικτωρία Κατσούρη

Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής

Μάρεκ Παπαθανασίου

Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου