Διακοπή αποστολής μηνυμάτων με SMS

Παρακαλώ εισάγετε το κινητό σας και πατήστε το κουμπί "Επικύρωση" για να μην ξανασταλούν μηνύματα SMS στο κινητό σας στο μέλλον από το Ελληνικό δίκτυο Διαβήτη στην ΠΦΥ.