6ο Webinar 2022 (Δευτέρα 06/6/2022, 20:00-21:30)

Η επιστημονική εταιρεία Eλληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ε.Δ.ΔΙ.Π.Φ.Υ) διοργανώνει το παρακάτω Διαδραστικό Διαδικτυακό Σεμινάριο (Interactive Webinar) για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας της Π.Φ.Υ και είναι με ελεύθερη συμμετοχή.