Τιτλοποίηση μείγματος ενσουλίνης 2 φορές ημερησίως

  • Μετράω το σάκχαρο πάντα πριν το πρωινό μου γεύμα και πριν το βραδινό μου.
  • Δεν ξεχνάω πριν κάνω την ινσουλίνη να ανακινήσω καλά την πένα μου, ώστε να γίνει το υγρό της ινσουλίνης γαλακτερό.
  • ΤΟ ΠΡΩΙ : κοιτάω πάντα τι σάκχαρο είχα το προηγούμενο βράδυ.
  1. ΑΥΞΑΝΩ κατά μια μονάδα την πρωινή ινσουλίνη όταν το βραδινό σάκχαρο της προηγούμενης ημέρας είναι πάνω από 150.
  2. ΜΕΙΩΝΩ κατά μια μονάδα την πρωινή ινσουλίνη όταν το βραδινό σάκχαρο της προηγούμενης ημέρας είναι κάτω από 110.
  3. ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΩ την πρωινή μου δόση όταν το βραδινό σάκχαρο της προηγούμενης ημέρας είναι από 110 έως και 150, τότε κάνω τις ίδιες μονάδες που έκανα την προηγούμενη ημέρα.
  • ΤΟ ΒΡΑΔΥ : κοιτάω πάντα τι σάκχαρο είχα το πρωί της ίδιας ημέρας.
  1. ΑΥΞΑΝΩ κατά μια μονάδα την βραδινή ινσουλίνη όταν το πρωινό σάκχαρο της ίδιας ημέρας είναι πάνω από 150.
  2. ΜΕΙΩΝΩ κατά μια μονάδα την βραδινή ινσουλίνη όταν το πρωινό σάκχαρο της ίδιας ημέρας είναι κάτω από 110.
  3. ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΩ την βραδινή μου δόση όταν το πρωινό σάκχαρο της ίδιας ημέρας είναι από 110 έως και 150, τότε κάνω τις ίδιες μονάδες που έκανα την προηγούμενη ημέρα.