Τιτλοποίηση βασικής ινσουλίνης

  • Κοιτάω μόνο το πρωινό σάκχαρο νηστείας.
  • Όταν το πρωινό σάκχαρο είναι πάνω από 150 για 3 ημέρες συνεχόμενες ,τότε την 3η ημέρα αυξάνω την ινσουλίνη κατά 2 μονάδες.
  • Όταν το πρωινό σάκχαρο είναι κάτω από 110 για 2 ημέρες συνεχόμενες , τότε την 2η ημέρα μειώνω την ινσουλίνη κατά 2 μονάδες.
  • Όταν το πρωινό σάκχαρο είναι από 110 έως 150 , δεν αλλάζω τις μονάδες της ινσουλίνης αλλά κάνω τις ίδιες μονάδες της προηγούμενης ημέρας.