Οδηγίες για εξετάσεις

Πριν κάνουμε εξετάσεις αίματος:

 • Απαιτείται 12ωρη νηστεία
 • Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες καθώς επίσης να απέχει από τη λήψη αλκοολούχων ποτών για τουλάχιστον ένα 24ωρο.
 • Το προηγούμενο βράδυ λήψη ελαφριού γεύματος, και αποφυγή λήψη λιπαρού κρέατος για τουλάχιστον ένα 24ωρο.
 • Οι εξετάσεις αίματος για σίδηρο, γίνονται το πρωί πριν φάμε οτιδήποτε. Θα πρέπει να μην έχει γίνει λήψη δισκίων σιδήρου 24 ώρες πριν την εξέταση.

Πριν κάνουμε εξετάσεις ούρων

 • Πλένετε τα έξω γεννητικά όργανα, πολύ καλά με σαπούνι και νερό (μην χρησιμοποιήσετε αντισηπτικό). Ξεπλυθείτε με άφθονο νερό. Σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα.
 • Σε ευρύστομο αποστειρωμένο δοχείο συλλέξτε ούρα από το μέσο της ούρησης. Αφήστε τα πρώτα ούρα να τρέξουν και συλλέξτε το μεσαίο ρεύμα ούρων στο στείρο δοχείο.
 • Κατά προτίμηση μαζέψτε τα πρωινά ούρα.
 • Πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο εντός μισής ώρας από τη λήψη, ειδάλλως τοποθετούνται στο ψυγείο μέχρι να παραδοθούν στο εργαστήριο το συντομότερο.
 • Η καλλιέργεια των ούρων θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν τη λήψη αντιβιοτικής θεραπείας. Εάν έχει προηγηθεί η λήψη αντιβιοτικού παρακαλώ ενημερώστε την ιατρό σας.

Αν κάνουμε συλλογή ούρων 24ώρου

 • Θα σας δοθεί ένα μεγάλο δοχείο, στο οποίο θα αποθηκεύετε τα ούρα για 24 ώρες.
 • Η συλλογή καλό είναι να ξεκινήσει το πρωί, από τα δεύτερα πρωινά έως την επόμενη ημέρα την ιδια ώρα. Την δεύτερη ημέρα δηλαδή τα πρώτα πρωινά ούρα συμπεριλαμβάνονται στο δοχείο.Σημειώστε την ώρα της πρώτης ούρησης.
 • Το δοχείο να φυλάσετε σε δροσερό μέρος.
 • Μόλις η συλλογή ολοκληρωθεί, μεταφέρετε το δοχείο με τα ούρα στο εργαστήριο.