Νικόλαος Τσακουντάκης
PCDG Μέλος

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αφού αποφοίτησα από το 1ο Λύκειο Ηρακλείου, επέτυχα την εισαγωγή μου (1987) στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης από όπου αποφοίτησα το 1993 με βαθμό 7,95. Από τον 11ο/1993 έως τον 6ο/1995 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία κύρια στο 558ο Μ. Τ. Π (Δ΄ Σώμα Στρατού) στην Θράκη. Από τον Σεπτέμβριο του 1995 έως το Σεπτέμβριο του 1999 έκανα την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Εμπειρία
  • Από το Μάιο του 2000 υπηρετώ στο Ε.Σ.Υ. ως Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής με βαθμό Διευθυντή στο Περιφερειακό Ιατρείο Μαλίων του Κ.Υ Καστελλίου Πεδιάδος, 7η Υ.ΠΕ Κρήτης. Συμμετέχω παράλληλα σε εβδομαδιαία βάση στο κλινικό έργο του Διαβητολογικού Κέντρου του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά την μετεκπαίδευση μου το 2017.
Επιστημονικό Ε ργο
  • Διδακτορική Διατριβή (με βαθμό Άριστα) «Τα επιδημιολογικά δεδομένα του καρκίνου του μαστού στη Κρήτη και η συσχέτισή τους με μοριακούς προγνωστικούς παράγοντες.» Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.12/12/2005. DOI:10.12681/eadd/16158.
  • Έχω συμμετάσχει σαν συγγραφέας σε αρκετές δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε προφορικές και ανηρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σε συγγραφή κεφαλαίων σε συγγράμματα και ως ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Έχω συμμετάσχει σε πολυκεντρικές μελέτες και στην σύνταξη ελληνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών. Είμαι μέλος αρκετών Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών εταιρειών.