Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

  • Δεκάωρη νηστεία.
  • Τις 3 προηγούμενες ημέρες ,ελεύθερη διατροφή με τουλάχιστον λήψη 150 gr.
  • υδατανθράκων και σύνηθες σωματική δραστηριότητα.
  • Κατά την διάστημα της νηστείας επιτρέπεται η λήψη νερού.
  • Λήψη 75 gr γλυκόζης σε 250 ml νερoύ μετά την πρώτη αιμοληψία (3-5 λεπτά).
  • Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύονται η σωματική δραστηριότητα(περπάτημα) και το κάπνισμα.
  • Η δοκιμασία δεν επιτρέπεται όταν υπάρχει ενεργός λοίμωξη ή πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.