Εγγραφή στο webinar

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ώρα 20:00 – 21:15

“Evidence-based strategies for diabetes prevention”

«Στρατηγικές που βασίζονται σε στοιχεία για την πρόληψη του διαβήτη»

Σκοπός αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιώντας κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε τεκμήρια και τα τελευταία ερευνητικά ευρήματα για την πρόληψη της εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι θα είναι:

 1. Κατανόηση της επιδημιολογικής επιβάρυνσης του διαβήτη και των επιπλοκών του.

 2. Αναγνώριση της σημασίας της ανάπτυξης evidence-based στρατηγικών για την πρόληψη του διαβήτη.

 3. Ενημέρωση του κοινού για τους στόχους, το εύρος και τις βασικές δραστηριότητες του PCDE και του ΕΔΔΙΠΦΥ σχετικά με την πρόληψη του διαβήτη και κινητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές.

Επιστημονικό πρόγραμμα

  1.  Εισαγωγή – Δρ. Φίλιππος – Ριχάρδος Δομάγερ  
  2. “Evidence-based strategies for diabetes prevention” – Assoc. Prof. Dr. Xavier Cos
  3. Σχολιασμός – Μάρεκ Παπαθανασίου
  4. Ερωτήσεις / συζήτηση με το ακροατήριο

Μπορείτε να εγγραφείτε από την παρακάτω σελίδα:

https://primarycarediabetes.gr/webinars/20220117_xavier_cos-evidence_based_strategies_for_diabetes_prevention/?wspage=register

Συμμετέχοντες