ΚΑΤΕΥΘYΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΕ/ADA/EASD
Primary Care Diabetes Greece
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην κοινότητα
ENA ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΔΟΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΑΣΚΑΛΟ!
Εγγραφείτε εδώ
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online