Η ινσουλινοθεραπεία στον ΣΔτ2
Primary Care Diabetes Greece
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην κοινότητα
Η προσθήκη ινσουλίνης στη θεραπεία ενός ασθενή μας με ΣΔτ2 είναι πάντα μια πρόκληση για τον ιατρό της Π.Φ.Υ. που μπορεί να οδηγήσει σε κλινική αδράνεια.
Εγγραφείτε εδώ
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online